Bläddra

Göteborg : från Hedenhös till Hysén

Köp här

Göteborg : från Hedenhös till Hysén

Köp här
Medeltidsveckor, stadsvandringar, romaner, filmer och TV-serier. Vi lever i en tid då ett behov och ett intresse av historisk kunskap och vetande växer fram. Samtidigt finns en vurm för mystik och romantisering av det förgångna. Denna bok berättar om Göteborg och om den 12 000-åriga mänskliga historien i Göteborgsregionen. Göteborg som stad har funnits i snart 400 år men långt dessförinnan har människor befolkat området. Ett flertal förhistoriska och historiska lämningar runt om i landskapen vittnar om detta. Med arkeologin som utgångspunkt och människan i centrum berättas om historiska förändringar och om människor som levt i Göteborgsområdet fram till idag. Arkeologin dokumenterar, tolkar och berättar om människors vardag och arbete, identitet och ritualer, boende och resor, kontakter och konflikter. Utifrån ett landskapsperspektiv kan tolkningar av människors symboler och monument i landskap, samt olika tiders konst, bilder och estetik, berätta om vem som bott var, vilka som begravts var och vad symboler, monument och estetik kan vara ett uttryck för. Boken tipsar dessutom om ett hundratal av de historiska lämningar man kan se i Göteborg och dess omgivande kommuner. Många befinner sig i natursköna miljöer, ett flertal på landsbygden men några också mitt i stadsrummen. Åldern varierar från 6 000 år till ett par hundra år, många är gravar, andra är bostäder, arbetsplatser, ruiner, försvarsverk eller kyrkor. Vägbeskrivningar finns till alla områden.