Bläddra

Gräsrötter och bloggare : röster från svenskstuderande i världen

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Gräsrötter och bloggare : röster från svenskstuderande i världen

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
”Gräsrötter har makt.” – Kimberley Height, Melbourne ”Det är dags att vara modig och det är ju min rätt att yttra mig.” – Sun Zheng, Shanghai ”Det var också i Sverige jag fick veta att sopsortering inte behöver vara svårt.” – Monika Szeliga, Krakow Kimberley Height från Melbourne vill jobba med miljövård. Sun Zheng från Shanghai är intresserad av kulturell kommunikation. Monika Szeliga från Kraków ägnar gärna sin fritid åt att vandra i bergen och att filosofera. Vad har de gemensamt? Alla studerar de svenska och är författare till texter i antologin Gräsrötter och bloggare. 2009 arrangerade Svenska institutet en skrivtävling för svenskstuderande vi utländska universitet och högskolor kring rubrikerna ”hållbarhet” och ”öppenhet”. Totalt kom 101 bidrag in från världens alla hörn – texter med vitt skilda infallsvinklar, alla skrivna på svenska. I Gräsrötter och bloggare publiceras tjugo av dessa texter. Frågor om klimatutveckling och om jämlikhet och demokrati engagerar unga människor i hela världen. Vi måste samarbeta över nationsgränserna och även ta vårt ansvar på gräsrotsnivå. Samtidigt ser förutsättningarna olika ut beroende på i vilket land man befinner sig. I Gräsrötter och bloggare kan du ta del av tankar från fyra kontinenter och dessutom få en fascinerande inblick i varför man börjar läsa svenska runt om i världen.