Bläddra

Greklands gudar och andra dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Forngrekisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Klassisk poesi Poesi Religion och tro
Köp här

Greklands gudar och andra dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Filosofi och religion Forngrekisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Klassisk poesi Poesi Religion och tro
Köp här

Friedrich Schiller är en av världslitteraturens giganter. Genom hans dikter talar en upphöjt estetisk idealism om människans relation till frihet, sanning och skönhet, ämnen som bortom den antika prägeln knappast upphört att vara aktuella.

Schillers poesi har varit mindre uppburen under 1900-talet och ett sekel har gått sedan ett större urval gavs ut i svensk nyöversättning. Det är hög tid att Schiller tillgängliggörs i uppdaterad språkdräkt och i en utförligt kommenterad utgåva. 

Greklands gudar och andra dikter rymmer exempel från hans olika poetiska genrer: från det berättande till det centrallyriska, från det upproriska till det sedelärande, från klagosång till jublande dryckesvisa och från vitsiga epigram till långa tankedikter. 

Översättningarna är gjorda av Jimmie Svensson, verksam som forskare inom litteraturvetenskapen, där han särskilt ägnat sig åt versifikatorisk form. Han har också försett boken med en inledning där dikterna, Schiller och eftervärldens bilder av denne presenteras närmare.