Bläddra

Grön evolution : Hur växterna fick vår jord att grönska

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Grön evolution : Hur växterna fick vår jord att grönska

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Bland alla de himlakroppar vi kunnat studera är det bara jorden som är grön. Grönskan beror på växternas fotosyntes, den process där det gröna klorofyllet med solljusets hjälp skapar organiskt material från oorganiska ämnen. Växterna är de primära producenterna av den föda som sedan livnär alla övriga invånare på vår planet, inklusive de mer än sju miljarder människor som befolkar den. Vi är helt beroende av växtvärlden, men den skulle klara sig utmärkt utan oss.

Växter har funnits i miljontals år men spåren efter deras tidiga levnad är få. Vi har endast glimtar av hur de brett ut sig och anpassat sig till jordiska förhållanden. Denna bok vill belysa deras särart i organismvärlden och skildra några faser i deras evolution.

Marianne Rasmuson är professor em. i genetik vid Umeå universitet och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien.