Bläddra

Grönatakhandboken

Kategorier: Byggtekniska färdigheter och hantverksyrken Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Trädgård Trädgårdsplanering och trädgårdsdesign Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Grönatakhandboken

Kategorier: Byggtekniska färdigheter och hantverksyrken Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Trädgård Trädgårdsplanering och trädgårdsdesign Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
I projektering och anläggning av gröna tak är många discipliner inblandade. Genom att utgå från ett helhetsperspektiv skapas förståelse för hur de olika delarna av taksystemet samspelar och vad man behöver tänka på för att minimera risker. Anläggningarna ska uppvisa hållbarhet över tid och ha nolltolerans mot läckage. Här ligger fokus till viss del på val av vegetationssystem då de till stor del är styrande för dimensionering av underliggande lager och bärande konstruktion och är en viktig nyckel för att uppfylla eftersträvad funktion. Boken består av två delar, Del 1 Växtbädd och vegetation samt Del 2 Betong, isolering och tätskikt.