Bläddra

Grönt ljus Skriva åk 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Grönt ljus Skriva åk 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Grönt Ljus årskurs 6 består av två arbetsböcker, en för läsning och för skrivande. Innehållet utgår från Lgr 11. Det centrala innehållet och kunskapskraven i svenska är uppdelade i tydliga mål och delmål och kopplade till konkreta övningar.  Varje delmål avslutas med en enkel utvärdering. Det blir tydligt var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, vad de kan och vad de behöver träna mer på.

Grönt Ljus Skriva åk 6 är en arbetsbok som utgår från Lgr 11 och innehåller övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:

  • Skriva tydligt sammanhängande texter: faktatexter, dikter, skönlitterära texter, instruktioner, insändare, reklamtext, presentation samt jämföra olika textgenrer
  • Kunna de vanligaste reglerna för stavning, skiljetecken och språkriktighet: skiljetecken, ordklasser, stavningsregler, meningar med huvudsats och bisats, sambandsord
  • Kunna använda en ordlista och förstå alfabetisk ordning
  • Kunna granska källor kritiskt
  • Känna till vissa likheter och skillnader mellan de nordiska språken
  • Kunna redovisa muntligt inför en person eller grupp

Författare till Grönt Ljus är Åsa Jansson. Hon är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i svenska.