Bläddra

Grundkurs i marxismen-leninismen-maoismen

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grundkurs i marxismen-leninismen-maoismen

Kategorier: Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kommunister är inte intresserade av att beskriva verkligheten, utan det viktiga är att upprätthålla ett antal dogmer som man har upphöjt till "sanningar". -Anonym anti-kommunist Ovanstående är ett slags standardangrepp på kommunister. Motståndare till kommunismens idé om ett klasslöst samhälle angriper också ofta den kommunistiska ideologi, som grundades av Karl Marx, för att vara "en samling dogmer". De använder samtidigt ordet "ideologi" i nedsättande mening och argumenterar för att varje ideologi per automatik är dogmatisk. Dessa motståndare låtsas inte känna till att marxismens levande själ är den konkreta analysen av konkreta förhållanden. Marxismen är inte "en samling dogmer" utan en vetenskap som inte bara analyserar samhället utan även naturen som helhet. Marxismen är också vetenskapen om revolutionen, men inte de rikas revolution utan de egendomslösa proletärernas revolution, utan även vetenskapen om hur man bygger ett socialistiskt samhälle. Denna grundkurs framställdes av Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna) för ett antal år sedan. Partiet bedriver en av de mer avancerade revolutionära kamperna i världen och partiet, dess gerillaarmé och dess folkråd har idag ett starkt inflytande över ett stort område i centrala Indien. Att studera en kurs som tagits fram av ett sådant parti är troligen av större intresse jämfört med en bok av en enskild skribent. Kursen är dessutom skriven på ett sätt som gör den begriplig för läsare med begränsade förkunskaper. Detta gör den särskilt lämplig i Sverige där marxismen som ideologisk riktning har trängts tillbaka och där få är inlästa på marxismens klassiska verk.