Bläddra

Grundläggande elektronik

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Grundläggande elektronik

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken Grundläggande Elektronik ger de baskunskaper i den analoga elektroniken som behövs för vidare studier på elektro- och datalinjer vid teknisk högskola. Innehållet är främst anpassat för kurser inom högskoleingenjörsprogrammen men torde även vara av intresse för företagsintern elektronik- och datautbildning samt som stödlitteratur i ett flertal kurser inom många civilingenjörsprogram. Funktion hos och användning av grundläggande halvledarkomponenter genomgås utförligt varefter en stor del av boken ägnas åt egenskaper hos fundamentala förstärkarkopplingar. Boken innehåller rikligt med övningsuppgifter samt också ett stort antal lösta exempel som exemplifierar användningen av de genomgångna komponenterna och kretsarna. Här följer bokens kapitelindelning: 1 Historik 2 Passiva komponenter 3 Halvledare 4 Dioder 5 Bipolartransistorn 6 Fälteffekttransistorn 7 Förstärkare 8 Förstärkarsteg vid medelhöga frekvenser 9 Operationsförstärkare 10 Enkla pulskretsar 11 Frekvensberoende 12 Återkopplade system