Bläddra

Grundläggande kriminalteknik

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Kriminalteknik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Grundläggande kriminalteknik

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Kriminalteknik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Denna bok är unik!
Både övergripande och detaljerat går den igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid Polishögskolan, Sörentorp och polisutbildningen vid Växjö universitet.
Författarna har lång erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.

Kriminalteknik är ett mångfacetterat och spännande ämne som alltid väckt intresse, inte minst under senare år då det uppmärksammats i mängder av filmer och TV-program. Teknisk bevisning är även ett område som fått allt större betydelse inom rättsväsendet. I denna omarbetade och utvidgade upplaga har vi tagit med de senaste rönen och aktualiserad lagstiftning.

Boken är i första hand framtagen som utbildningsmaterial för grundutbildning av poliser och närpolistekniker. Kapitelindelningen är vald med hänsyn till de kursplaner som finns vid Polishögskolan och Linnéuniversitetet.

Studenter och lärargrupper i kriminalteknik vid polisutbildningarna i Växjö, Stockholm och Umeå har tagit del och lämnat synpunkter på de olika avsnitten i första upplagan.

Thomas Kupper har arbetat som kriminalteknisk fotograf under närmare 40 år. Han har arbetat vid tekniska rotelns i Uppsala, Rikspolisstyrelsens Nationella Fingeravtrycksavdelning, NFA, och drygt 24 år vid Polishögskolan. Han har även arbetat vid polisutbildningen vid Växjö universitet. Thomas Kupper har erfarenhet från kriminaltekniskt arbete i Mellanöstern, Serbien, Montenegro och Estland. Han har även producerat utbildningsfilmer och informationsmaterial.

Jan Olsson har varit polis i drygt 45 år, han har arbetat som kriminaltekniker i över 25 år och har också arbetat som förundersökningsledare. Han har utlandserfarenhet från kriminaltekniskt arbete i bl.a. Seriben, Litauen, Montenegro och Palestina. De senaste åren har Jan Olsson arbetat vid Polishögskolan i Stockholm och under sju år som ämnesansvarig lärare i kriminalteknik vid polisutbildningen vid Växjö universitet.