Bläddra

Grundläggande vetenskapsteori – för psykologi och andra beteendevetenskaper

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grundläggande vetenskapsteori – för psykologi och andra beteendevetenskaper

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vetenskapen påverkar våra liv på många sätt - att förstå dess förutsättningar och begränsningar är därför en viktig del av all högre utbildning. Denna bok ger olika perspektiv på vetenskap och förmedlar på ett enkelt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskaperna, med fokus på psykologiämnet. Med beteendevetenskaperna som utgångspunkt behandlas grundläggande vetenskapsfilosofiska förhållningssätt och begrepp; skolbildningar såsom positivism, pragmatism, fenomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivism, post­kolonialism, genus- och feministisk forskning; relationen mellan validitet och vetenskapsfilosofi; samt vetenskapsstudier, dvs. forskning om forskare, forskning och forskarsamhället. I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och gjorts mer läsvänlig. Vidare är avsnitten om värdet av akademisk frihet, open science och om så kallade rovdjurstidskrifter, utvidgade. Boken kan användas på grundnivå i beteendeveten­skapliga ämnen såsom psykologi, pedagogik, sociologi, vårdvetenskap och delar av företagsekonomi. Den passar också som introduktion för att förstå vad vetenskap är i många andra discipliner och sammanhang.