Bläddra

Gud är större

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Gud är större

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Tro spelar roll, inte bara i våra ensamma duster med livet utan också i samhällslivet. Att religion enbart skulle vara en privatsak är en av våra dagars mest seglivade missuppfattningar. Boken »Gud är större» utkom första gången 2011 i en begränsad utgåva. Denna andra utgåva är omarbetad med sikte på en vidare läsekrets och dessutom utvidgad för att också kommentera den ökade polarisering som följer av flyktingkrisen, religiös och politisk radikalisering och terrorhot - och i denna tid än en gång plädera för tolerans och dialog utan att uppge en trygg förankring i kristen, luthersk tradition. De enkla bortförklaringarnas tid är förbi, menar ärkebiskop Antje. Vad framtiden kräver är istället en konstruktiv dialog mellan tro och vetenskap, mellan kyrkan och samhället och mellan människor av olika tro.