Bläddra

Gud blev människa : en läsning av Johannesevangeliet

Kategorier: Aspekter av religion Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Kritik och exeges av heliga texter Nya testamentet Religion och tro
Köp här

Gud blev människa : en läsning av Johannesevangeliet

Kategorier: Aspekter av religion Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Kritik och exeges av heliga texter Nya testamentet Religion och tro
Köp här
Omdömen:

"Carl-Axel Axelssons livslånga engagemang inom Svenska kyrkans lekmannarörelse och hans mångåriga studium av Johannesevangeliet har i boken 'Gud blev människa - en läsning av Johannesevangeliet' blivit till ett angeläget studiematerial, såväl för den enskilde läsaren som för samtalsgruppen.
Axelsson blir en personlig följeslagare till läsaren, som får del av djup teologisk kunskap, stimulerande och öppen reflektion, allt på ett lättillgängligt sätt. Jag är tacksam för denna i hög grad läsvärda bok om det fjärde evangeliet."
(Lars Göran Lönnermark - biskop emeritus)

"Johannesevangeliet är inte den mest lättillgängliga av Nya testamentets böcker. Därför kan det behövas en god vägledare som har en fast hand men som ändå är öppen för textens olika bottnar och alternativa tolkningar. Den som är ute efter detta, för egen räkning eller för studier i grupp, får stor glädje och nytta av Carl-Axel Axelssons bok. Utan att tvinga på läsaren sin uppfattning lyckas han med sitt syfte, att dela sin förståelse av Johannesevangeliet, och han gör det på ett medryckande och övertygande sätt på ett lättflytande språk. Det finns både bredd och djup i texten, vilket gör att boken lämpar sig för både vana och mindre vana bibelläsare."
(Elisabeth Sandlund - ledarskribent på tidningen Dagen, författare och föreläsare)

"För mig som inte varit någon flitig bibelläsare på senare år och aldrig hade läst Johannesevangeliet från början till slut i ett svep blev det en levande och rentav spännande läsning. Boken gav mig en lättillgänglig och tankeväckan de ingång till berättelsen. Jag fick en helhetsbild. Genom de belysande kommentarerna och tankarna sattes texten i ett sammanhang, vilket gav mig en djupare förståelse av berättelsen."
(David Nordemar - läkare)

"Jag har med stor behållning läst boken 'Gud blev människa'. Det pedagogiskt genomtänkta upplägget gör boken lättillgänglig. Man leds på ett tydligt och klargörande sätt rakt in och djupt in i evangeliets budskap. För mig öppnade boken många nya perspektiv. Jag uppskattar att författaren både rätar ut en del frågetecken samt när det inte finns klara svar låter frågan stå kvar. Jag kan varmt rekommendera boken till både enskild läsning och som utgångspunkt för studium och samtal i grupp."
(Michael Martinson - inom Stockholms skolförvaltning ansvarig för rekrytering och kompetensutveckling av rektorer)