Bläddra

Gud gör inga undantag

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Personliga berättelser Religion och tro
Köp här

Gud gör inga undantag

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Personliga berättelser Religion och tro
Köp här
Det som skulle bli en fin retreat i Israel slutar innan den börjat med en katastrof. Det är i mars år 2000 när Lasses fru Gudrun under ett besök i Jerusalem får en kraftig hjärninfarkt som slår ut många funktioner och förändrar hennes liv för alltid. Nu befinner sig båda i Dödsskuggans dal. Lasse Yngvesson, pastor och retreatledare, otippad sådan kanske, menlyckligt lottad och med meningsfulla tjänster. Gudrun har varit hans trogna och självständiga livskamrat.Inget är som förut och framtiden oviss. De existentiella och teologiska frågorna blir personliga. Lasse ser tillbaka på sitt liv medan vi får följa Gudruns livskamp på sjukhus, ta del av anteckningar från vårdboendet och vara med när hon åter får komma hem. Människosyn och gudsbild fördjupas. Lasse får en ny livsuppgift som personlig assistent. Nu gäller att se det friska i det sjuka, inte vänta på stora mirakler men se vardagsundren. Naturens lagar gäller och Gud gör inga undantag. Pilgrimsvandringar och den inre vandringen ger nya insikter. Livet upphör inte att innehålla mening.