Bläddra

Habiliteringspsykiatri

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Habiliteringspsykiatri

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Boken Habiliteringspsykiatri – om vuxna med autism sammanfattar författarens mångåriga erfarenheter av utredning, behandling och habilitering för vuxna med autism. Syftet med boken är att förmedla en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid autism samt ge konstruktiva infallsvinklar för att förbättra den enskildas och närståendes livskvalitet. Att vinna anhängare för vidare perspektiv och förändrade samarbetsmodeller!

Boken tar bland annat upp kognitiv förmåga, utredning, psykologisk behandling och betydelsen av att få fotfäste på arbetsmarknaden, och de informativa avsnitten följs av vardagsnära råd. Fallbeskrivningar belyser hur tillvaron kan te sig för individer med autism, och även närståendes och professionellas situation beskrivs. Vikten av livsloppsperspektiv på autism och samsjuklighet betonas. Avslutningsvis finns ett rollspel om samplanering.

Boken Habiliteringspsykiatri vänder sig till verksamma inom skola, psykiatri, habilitering, LSS-verksamhet, socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling. Även vuxna med autism, närstående, intresseorganisationer och politiskt ansvariga kan läsa med behållning.

Om författaren
Sylvia Mellfeldt Milchert är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och handikappsykologi.