Bläddra

Hålla sig vid liv

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Hålla sig vid liv

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Michel Houellbecqs Hålla sig vid liv hör till hans allra första böcker. Den gavs ut 1991, samma år som diktsamlingen La poursuite du bonheur (”Jakten på lycka”).

Undertiteln ”Metod” antyder att det här rör sig om poetik, men en poetik som riktar in sig på hela livet. Poeten måste som utgångspunkt försona sig med ­lidandet som villkor för sitt värv. Därifrån ­leder skrivandet, i Houelle­becqs tappning, fram mot en sanning – en sanning som samhället inte vill veta av men mot vilken poesin olyckligtvis är den privilegierade vägen.

För översättnign svarar Mats Leffler. Kristoffer Leandoer har skrivit ett inspirerat efterord.