Bläddra

Hållbar vård – Klimatet och hälsan

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner

Hållbar vård – Klimatet och hälsan

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Hälso- och sjukvården står inför nya utmaningar. Klimatförändringarna påverkar redan i dag människors hälsa och kommer att vara en bidragande faktor vad gäller hur vården ska utformas i framtiden. Ett syfte med denna bok är att ge en fördjupning inom området hållbar vård, med fokus på klimat och hälsa. Ett annat är att positionera sjuksköterskans roll, funktion och ansvar inom det nationella såväl som internationella arbetet med hållbar vård. För detta arbete behöver sjuksköterskor ha kunskaper om grundläggande fakta kring sambanden mellan klimatförändringar och hälsa och även om hur vi ska bygga en hållbar vård. Boken vänder sig främst till studenter i grundutbildningen till sjuksköterska, men kan med fördel även användas på avancerad nivå. Den kan också användas av kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården och andra som vill bredda sin kunskap kring hållbar vård.