Bläddra

Hälsa och sjukdom – – en begreppslig utredning

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Hälsa och sjukdom – – en begreppslig utredning

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Boken besvarar dessa frågor och den bärande tanken är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor. De vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom presenteras, men boken tar också upp sjukdomsklassifikation och mätning av hälsa. Boken är avsedd som kurslitteratur på olika universitets- och högskoleutbildningar, kanske i synnerhet på magister- och forskarnivå, men är också tänkt som ett inlägg i den fortgående debatten om hälsa och sjukdom.