Bläddra

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi : för individ, organisation och samhälle

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälsoekonomi Nationalekonomi
Köp här

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi : för individ, organisation och samhälle

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälsoekonomi Nationalekonomi
Köp här
Boken vänder sig till dig som är intresserad av hälsoinsatser och en hälsofrämjande organisation. Innehållet ger dig kunskap om
- betydelsen av en hälsosam livsstil med främst fysisk aktivitet för bättre hälsa, välbefinnande och ork i tillvaron.
- sambanden mellan anställdas fysiska arbetsförmåga och deras effektivitet i arbetet och därmed ökad företagsekonomisk lönsamhet.
- hur man kan bedöma lönsamheten i en kommande satsning på friskvård och hälsa.
- hur de ekonomiska argumenten kan se ut för hälsoaktiviteter på arbetsplatsen.
- vad du själv bör tänka på när du är inblandad i hälsofrämjande arbete på någon arbetsplats.
- några praktiska metoder för hälsostrategiskt arbete på företag.
- en ökad förståelse för varför många människor väljer en ohälsosam livsstil.
- hur du själv kan se över vad som påverkar dina egna val kopplat till din livsstil och hälsa.

Gunnar Andersson
född 1953, är doktor i medicinsk vetenskap och arbetar som ansvarig för metodfrågor på HPI Health Profile Institute AB. Han är upphovsman till metoden Hälsoprofilbedömning och författare till flera böcker i hälsobranschen.

Anders Johrén
född 1960, är ekonom och arbetar på Nyckeltalsinstitutet med analyser och utveckling av nyckeltal kring framför allt personal. Han har skrivit ett flertal böcker om bland annat ekonomiska argument kring personalfrågor.