Bläddra

Hälsovägledning : från tanke till ord och handling

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Hälsovägledning : från tanke till ord och handling

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Det finns idag många olika yrkeskategorier, till exempel sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, lärare och arbetsledare, som arbetar med hälsovägledning. Denna bok ger en teoretisk beskrivning av begrepp inom området, såsom empowerment, hälsopedagogik och promotion, samt en rad hälsopedagogiska verktyg som motivationsanalys, mental träning och PBL. Författarna kopplar teoretiska modeller och idéer om hälsosamma beteendeförändringar till konkret hälsoarbete. Hälsovägledning vänder sig till alla som utbildar sig inom vård och omsorg. Den kan även användas av redan yrkesverksamma inom dessa områden.