Bläddra

Han sprang åt fel håll : sommaren då kriget nådde Häradskär

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historiska romaner Sanna berättelser Sanna berättelser: krig Skönlitteratur
Köp här

Han sprang åt fel håll : sommaren då kriget nådde Häradskär

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historiska romaner Sanna berättelser Sanna berättelser: krig Skönlitteratur
Köp här
Svenskt sjöfolk upplevde andra världskriget direkt, inte som de flesta andra svenskar - från åskådarplats!" Gunnar Fredriksson Sommaren 1942 kom kriget till Häradskär, till lotsplatsen i den östgötska ytterskärgården. Påfrestningarna för lotsarna och deras familjer var högst påtagliga. I Bo Elis Magnussons dramadokumentär får vi förstahandsuppgifter ur lotsdagböcker och genom berättelser direkt från lotsarna, som bl a assisterade de fartyg som fraktade järnmalm till tyska hamnar. Ryska u-båtar anföll fartygen som vid flera tillfällen torpederades och sänktes. Svenska marinen hade anlagt "Neutralitetslinjen" - en minlinje från Landsort ner tlll Ölands norra udde. Innanför denna linje antogs sjötrafiken vara fredad. Men så var inte alltid fallet. M/S Luleå och S/S Liljevalch m fl fanns bland de sänkta fartygen. Läsaren blir bekant med bryggvingar, lotslejdare och "torpedstrimmor" - i skarpa lägen. Och dessutom ges några korta inblickar från "andra sidan" dvs hur ryska u-båtar såsom L 3 och S 7 har bekymmer med att ta sig igenom de finsk/estniska minspärrarna och ut ur Finska viken för att starta jakten på konvojerna i de svenska vattnen. Händelserna utanför och på Häradskär skildras på ett allsidigt och väldokumenterat sätt av lotssonen Bo Elis, vars far var en av flera lotsar som under nästan omänsklig både fysisk och psykisk press fullgjorde sin lotstjänst. Vid ett av dessa torpedangrepp upptäcktes "strimman" i tid varvid lotsen Elis Magnusson gav rorsman ordern "DIKT BABORD!" - torpeden gick därmed någon meter akterom...