Bläddra

Handbok i akuttandvård

Handbok i akuttandvård

Köp här

Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser, därefter redovisas de akuta tillstånden efter mönstret diagnostik, differentialdiagnos och akut åtgärd. Boken avslutas med en sammanställning över diagnostiska tester samt en tabell för läkemedelsanvändning.

Boken vänder sig till tandläkare och tandvårdspersonal, liksom till studerande. Författarna Anna Jinghede och Gunilla Johnson  är båda kliniskt verksamma med stor erfarenhet av akuttandvård. Varje avsnitt är granskat av specialister på området.

Huvudområden i boken:
- akut odontogen smärta
- akut odontogen infektion
- parodontala besvär
- postoperativa besvär och komplikationer
- trauma
- slemhinnebesvär
- käkledsbesvär
- protetiska besvär
- besvär under ortodontisk behandling
- läkemedelsanvändning vid akuttillfället.