Bläddra

Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
En handbok som beskriver hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan se ut i praktiken ute på arbetsplatsen. Boken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet, och även i arbetsmiljöutbildningar. Handboken utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Den vänder sig i första hand till dem som har hand om arbetsmiljöfrågor på sin arbetsplats, till exempel chefer, skyddsombud, HR och ledamöter i arbetsmiljökommittéer. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.