Bläddra

Handikapp – synsätt principer perspektiv

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Handikapp – synsätt principer perspektiv

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Handikapp är ett kunskapsfält som hämtar stoff från många håll. I denna bok tar forskare och handikappdebattörer från Sverige, Norge och England upp frågor om funktionshinder och handikapp från olika utgångspunkter och med olika perspektiv. De presenterar begrepp, lyfter fram väsentliga problemställningar, kopplar samman teori och praktik samt granskar gårdagens och dagens handikappolitik och dess konsekvenser.

Boken består av tre delar, i den första delen redogörs för synsätt och begrepp när det gäller funktionshinder och handikapp. I den andra delen presenteras och granskas handikappideologiska principer som tillgänglighet, normalisering och integrering. I den tredje delen behandlas handikappfrågor ur olika specifika perspektiv som till exempel organisering, rehabilitering, boende och handikappidrott.

Boken är i första hand avsedd att användas i kurser på högskolor och universitet, men kan med fördel användas av alla som har anknytning till eller vill närma sig, handikappområdet.

Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.