Bläddra

Handledning Rymden

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Handledning Rymden

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Rymden ? handledning är en lärarhandledning samt kopieringsmaterial som ingår i läromedelsserien Mönster och strukturer i naturen. Lärarhandledningen passar att använda tillsammans med följande elevmaterial: ? Arbetsböckerna: ?På himlen? samt ?Solsystemet? ? Övningsprogrammet ?Rymden ? Digital? ? Kortleken ?Rymden? Lärarhandledningen guidar läraren i hur de olika elevmaterialen kan användas samt ger förslag på experiment och undersökningar, studiebesök m.m. I handledningen ingår också underlag för dokumentation, extra arbetsblad för mängdträning, klippark samt lättlästa faktatexter. Läromedelsserien "Mönster och strukturer i naturen" Läromedelsserien Mönster och strukturer i naturen ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om de naturvetenskapliga sammanhangen och mönstren i naturen. Serien är indelad i följande arbetsområden: - Djur och växter - Rymden - Vatten - Årstider och väder Till varje arbetsområde finns: - 2-5 arbetsböcker - Ett digitalt övningsprogram, vars innehåll motsvarar det i arbetsböckerna. - 1-4 kortlekar - 1 lärarhandledning med tillhörande kopieringsunderlag samt lättlästa texter Om eleven arbetar med något/några material från varje arbetsområde kommer eleven att gå igenom alla punkter i det centrala innehållet för kunskapsområdet "Mönster och strukturer i naturen" i kursplanen för grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: "Metoder och arbetssätt" samt "Ämnesspecifika begrepp". Resterande delar av kursplanen täcks av Lära förlags läromedelsserier Naturvetenskap i vardagen (2019) och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021). För vem? Serien Mönster och strukturer i naturen passar elever i grundsärskolan, inklusive vissa elever i träningsskolan. Materialet passar också bra för elever i gymnasiesärskola och Lärvux i behov av material på motsvarande kunskapsnivå. Hela serien är åldersneutral i såväl innehåll som formgivning och bildspråk. Tillsammans med läromedelsserierna Naturvetenskap i vardagen och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021) utgör serien Mönster och strukturer i naturen ett komplett basläromedel för grundsärskolans åk 1-6.