Bläddra

Här finns mer att hämta (SOU 2012:21) : – it-användningen i småföretag

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Här finns mer att hämta (SOU 2012:21) : – it-användningen i småföretag

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Regeringen tillsatte denna utredning den 22 juni 2011 med syftet att stärka småföretagens utveckling och konkurrenskraft genom att undanröja hinder mot ökad användning av it-lösningar. I uppdraget ingår att göra en kartläggning dels över småföretagens it-användning och behov, dels över befintliga offentliga åtgärder på lokal, regional och nationell nivå för att främja denna användning. Relevanta EU-program ska ingå i kartläggningen. Utredningen ska också göra en internationell utblick inom området.