Bläddra

Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi

Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Den svenska demokratin firar hundraårsjubileum. År 1921 hölls första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt. Hur såg kampen för kvinnors rösträtt ut i Hässleholms kommun? Här porträtteras: Nelly Thüring, uppvuxen i Mala och verksam som fotograf i Lund från sekelskiftet 1900, en av de fem första kvinnorna i riksdagen; Maria Schalin, medlem i Frisinnade Kvinnor, propa­gerade för kvinnors rösträtt i Vittsjö; Anna Jönsson, den första ordföranden i Hässleholms socialdemokratiska kvinnoklubb. Dessutom presenteras nya rön om Hässleholms Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt, del av en landsomfattande organisation som genom föredrag och namninsamlingar krävde att kvinnor skulle betraktas som politiska medborgare. Detta sätts i ett sammanhang med bakgrundskapitel om den bredare rösträttsrörelsen och om Hässleholms historia. Boken är framtagen av en forskarcirkel verksam vid Lokalhistoriska Arkivet i Hässleholm.