Bläddra

Hästens konvalescens

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Hästens konvalescens

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Alla som är sysselsatta med hästar vet att sjukdomar och skador kan orsaka stora problem. I de flesta fall tillfrisknar hästen efter veterinärbehandling, men det är viktigt att hästen får möjlighet till konvalescens. Den här boken tar upp all viktig information som behövs för att hästen snabbt ska tillfriskna.

Läs mer
Syftet med boken är att ge ökad kunskap om hästens behov av konvalescens och rehabilitering samt ge inblick i de behandlingsprogram som ges vid veterinärvård. Boken är av handbokskaraktär och är uppdelad i två delar: en allmän del med råd om hur hästen ska skötas under konvalescensen och en sjukdomsdel där de vanligast förekommande sjukdomarna och skadorna tas upp.
Bokens instruktiva illustrationer och foton underlättar för läsaren att se sambanden mellan de beskrivna sjukdomarna/skadorna och lokaliseringen på hästkroppen. Dessutom finns faktarutor, fördjupningsavsnitt och en omfattande litteraturlista med specialiserad litteratur inom en rad olika ämnesområden.
Hästens konvalescens vänder sig till alla som på något sätt arbetar med eller tar hand om hästar, och till studerande på hippologiska utbildningar och gymnasieprogram med hästinriktning. Den är också värdefull för veterinärer, veterinärstuderande, djursjukvårdare, hovslagare och trav- och galopptränare.