Bläddra

Hedersrelaterat våld och förtryck : Handbok för socialtjänsten

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Hedersrelaterat våld och förtryck : Handbok för socialtjänsten

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ny metod för säkra återföreningar vid hedersrelaterat våld och förtryck – verktyg, vägledning och stöd i ett komplext arbete.

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett samhällsproblem som innebär stora utmaningar för socialtjänsten. Den här handboken introducerar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring och säkra återföreningar efter placering.

HVF är ett komplext område omgärdat av myter, fördomar och ryktesspridning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet pågår för alltid och att en återförening därför aldrig är möjlig. Författarna menar att det mesta kan ske på frivillig väg förutsatt att det finns ett systematiserat arbetssätt, rätt kompetens och konkreta verktyg.

Metoden i boken bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet och innefattar hela ärendet från anmälan och utredning till uppföljning och avslut. Innehåll och utmaningar i detta långsiktiga arbete exemplifieras genom fallbeskrivningar. Familjebehandlingen redovisas i tre faser och pågår samtidigt som myndighetens arbete – det teambaserade arbetssätt som författarna förespråkar är grundläggande för framgången.

Boken fungerar både kunskapshöjande och som ett stöd för dem som möter individer och familjer med HVF-problematik inom eller på uppdrag åt socialtjänsten. Även sjukvård, polis och rättsväsende samt frivilligorganisationer har nytta av kunskapen. Studenter och utbildare inom socialt arbete är ytterligare en målgrupp.

Författarna har båda gedigen erfarenhet av socialt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck och insatser till behövande familjer. Marie Christou-Kressner är familjebehandlare och steg 1-utbildad i psykoterapi, verksam inom socialtjänsten sedan tjugo år tillbaka. Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg 1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog med trettio års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.