Bläddra

Heideggers väg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Heideggers väg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Martin Heidegger är en av vår tids mest inflytelserika filosofer. Hans tänkande utgör ett slags prisma, där många av de viktigaste tendenserna från det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets filosofi löper samman för att sedan spridas ut och inspirera så olika riktningar i det moderna tänkandet som existentialism, hermeneutik, marxism, psykoanalys och dekonstruktion. Birnbaum och Wallenstein, som översatt de fyra Heideggerskrifter som Thales gett ut, har skrivit denna guide till Heideggers senare filosofi. De inleder med att kort förklara några grundläggande idéer i Varat och tiden för att sedan diskutera innebörden av den filosofiska vändning som Heidegger genomgår under 30-talet. Här behandlas även de frågor hans engagemang som uni-ver-si--tets--rektor i nazismens Tyskland än idag väcker. Heideggers ökända rektorstal från 1933 återges i sin helhet. Ett sista kapitlet i boken diskuterar hur Heideggers nya filosofiska syn kom att artikuleras i förhållande till konsten, tekniken och arkitekturen.