Bläddra

Hej, vad heter du? : Svenska för nybörjare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Hej, vad heter du? : Svenska för nybörjare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Hej, vad heter du? är en Allt i ett-bok i svenska för nybörjare. Boken har ett uttalat mål: att så snabbt som möjligt få igång ett begränsat men väl fungerande talspråk.
Boken fokuserar på kommunikation i vardagliga situationer: samtal om sig själv, räkneord, klockan, dagliga aktiviteter, familj, hälsa, mat och matvanor, prata om arbete, skaa lånekort, köpa tågbiljetter osv.
Till boken hör en omfattande öppen hemsida som både lärare/ språktränare och kursdeltagare kan gå in på. På hemsidan finns ljudfiler till bokens texter, hörövningar och en resentation till vart och ett av de 20 kapitlen samt facit till bokens övningar. Varje kapitels text, vokabulär och grammatik övas både i boken och på hemsidan.
Obs! Eftersom bokens hemsida innehåller många uttalsövningar är boken även lämplig för självstudier.