Bläddra

Hela tiden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Hela tiden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Vad kom först, stigen eller steget? Vad säger brottet om sambandet? Och vart går gränsen mellan människan och rotselleriskottet? I Imri Sandströms debutdiktsamling Hela tiden hänger allting samman. Det förflutna och nuet, mikrokosmos och makrokosmos, kvinnor utan barn, hundar och hjortar – sår, sådder, paddor och plast. Allt flyter, och är samtidigt avbrutet, sönderhackat, osäkrat. Mening fördelas och omfördelas. Språket laggar i samma stund som strömmen av ord bildar en rytmisk och kraftfull helhet. Imri Sandströms dikter utspelar sig på randen. De zoo-mar in i grönsakslandet, ut över vidderna, ner i historien. Om det finns ett diktjag är det snara-re ett ”vi”, en kollektiv röst som drar åt olika håll och ständigt bryts sönder. Hela tiden är en symfoni över samtiden, över kaos och förgänglighet. Mossan rör sig, gemenskapen är för trång, stigen förgrenas.


vart hägn är hud var nacke lid

när vägen tar slut tar stigen vid

vid vägs ände när vi andra tar vid

var ryggrad ett gärde på randen