Bläddra

Hela världen väntar på dig

Köp här

Hela världen väntar på dig

Köp här
Boken du håller i din hand handlar om missionsbefallningen från vår Herre Jesus Kristus. När du har läst den här boken kommer du inte längre kunna förbli likgiltig. Den kommer med all säkerhet att beröra ditt hjärta! Den Helige Andes kraft kommer att förändra din förståelse av rollen som du har för frälsningen av den här världen. ”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva” (Jakobs brev 1:22). Hela världen väntar förväntansfullt på Guds söners och döttrars uppenbarande.