Bläddra

Helgelsens filosofi

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Helgelsens filosofi

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
I helgelsens filosofi behandlar Karin Johannesson luthersk spiritualitet och frågan om hur helgelsen kan förstås inom ramen för luthersk teologi och etik. I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse, samtidigt märks ett tilltagande intresse för andlighet i olika former. Syftet är att undersöka huruvida andlig träning och fördjupning kan anses vara uttryck för en luthersk tradition.