Bläddra

Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Helig hälsa : helandemetoder i det mångreligiösa Sverige

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Hur ser relationerna ut mellan nyreligiöst helande, asiatiska traditioner, sekulär gymnastik och psykologi? Vilken roll spelar folkliga botandetraditioner och hur förhåller de sig till etablerad vård? Vilka helandemeto-der finns i dagens Sverige? Den ökande religiösa mångfalden och intresset för holistisk hälsa i Sverige har under de senaste årtiondena lett till en fullkomlig explosion av nya helandemetoder. Medan skolmedicinen baseras på naturvetenskapliga och psykologiska perspektiv finns idag aktörer som erbjuder helandemetoder som utgår från antaganden att gudomar, andar och energier på olika sätt påverkar vår hälsa. Helig hälsa är den första antologin som tar ett samlat grepp om religiöst och andligt helande i Sverige och som studerar metoderna utifrån sociala och kulturella perspektiv. De medverkande författarna är verksamma vid olika lärosäten och tillhör landets mest meriterade forskare inom sina respektive områden.