Bläddra

HELP Read Start, bokpaket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

HELP Read Start, bokpaket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Paketet Help Read Start innehåller alla 20 titlar från serien av småböcker med roliga lättlästa texter som ger en rolig komplementär träning i avkodning, läsflyt och läsförståelse. Varje småbok är kopplad till en särskild HELP-nivå utifrån dess nivåindelning A-F. Nivåindelningen innebär en stegvis progression och ett strukturerat arbetssätt för elev och lärare. A-nivån börjar med korta ljudenligt stavade ord med 5 korta vokaler och 21 konsonanter, orden blir därefter längre och mer komplicerade och på F-nivån avslutas serien med ord som innehåller alla kombinationer av dubbelvokaler. Genom HELP Read Start får eleven möjlighet att redan tidigt i arbetet med HELP uppleva att hen faktiskt klarar att läsa en bok på engelska. HELP Read Start ingår som digitala böcker i HELP Online. De kan även köpas separat, både som tryckta häften och digitala böcker. HELP finns i två versioner: HELP Start och HELP Light. Dessa bygger på samma teoretiska grund och använder sig av samma pedagogik och metod. Det som skiljer dem åt är omfattningen av övningar och progressionstakten. I HELP Start och Light används samma digitala material, men olika böcker. HELP-läromedlen bygger på modern dyslexiforskning och tar hänsyn såväl till vanliga problem i svenska elevers möte med engelskan som de specifika svårigheter dyslexi ofta innebär. Eleven arbetar grundligt och strukturerat med kopplingen mellan bokstäver och ljud i engelskan och ges gott om utrymme för överinlärning. Läromedlen har tydliga lektionsplaner, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade övningar i såväl böcker som självrättande datorprogram. De är roliga, laborativa och ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet. HELP passar elever från ca Åk 5 till vuxna, med svårigheter att läsa och skriva på engelska. HELP Start riktar sig till elever med grav dyslexi, HELP Light till elever med lättare läs- och skrivsvårigheter och Spell Start passar alla elever som behöver träna stavning på engelska.