Bläddra

HELP Read Start: The Breath of Death

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

HELP Read Start: The Breath of Death

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Det är påsklov i huset vid stranden. Farmor Jean berättar en spökhistoria om en osalig ande. F.2-nivån handlar om dubbelvokaler. I den här texten kan man läsa dubbelvokalen ea på 5 olika sätt. Breath of Death ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. Böckerna finns även som inläst digital version och ingår i HELP Online. HELP finns i två versioner: HELP Start och HELP Light. Dessa bygger på samma teoretiska grund och använder sig av samma pedagogik och metod. Det som skiljer dem åt är omfattningen av övningar och progressionstakten. I HELP Start och Light används samma digitala material, men olika böcker. HELP-läromedlen bygger på modern dyslexiforskning och tar hänsyn såväl till vanliga problem i svenska elevers möte med engelskan som de specifika svårigheter dyslexi ofta innebär. Eleven arbetar grundligt och strukturerat med kopplingen mellan bokstäver och ljud i engelskan och ges gott om utrymme för överinlärning. Läromedlen har tydliga lektionsplaner, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade övningar i såväl böcker som självrättande datorprogram. De är roliga, laborativa och ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet. HELP passar elever från ca Åk 5 till vuxna, med svårigheter att läsa och skriva på engelska. HELP Start riktar sig till elever med grav dyslexi, HELP Light till elever med lättare läs- och skrivsvårigheter och Spell Start passar alla elever som behöver träna stavning på engelska.