Bläddra

Hemliga kliniken

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hemliga kliniken

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det finns många goda krafter i Sverige. Människor som i det tysta är engagerade för att försvara mänskliga rättigheter.    Dessa rättigheter enades världens länder om redan vid andra världskrigets slut och de har sedan dess varit ett rättesnöre i våra moderna demokratier.    I Hemliga kliniken berättas historien om de frivilliga i Rosengrenska stiftelsen som sedan 1998 gjort viktiga insatser för att försvara alla människors lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.    Boken beskriver också det politiska spelet och avgörande skeden i svensk flyktingpolitik med fokus på opinionsbildning, debatt och beslut som rör mänskliga rättigheter för asylsökande och papperslösa flyktingar.