Bläddra

Hemlöshet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hemlöshet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Under de senaste decennierna har de hemlösa och deras situation väckt stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. Ändå finns det ännu inte några allmänt accepterade förklaringar till hemlöshetens uppkomst, eller varför problemet består trots insatser. Man har dessutom bristfälliga kunskaper om dess omfattning och utveckling. Enligt de hemlösas egna organisationer förekommer det många myter och missuppfattningar.

Hemlöshet ger en översiktlig och sammanhängande bild av vad vi vet om problemet i dag, hur hemlöshet definieras, hur många hemlösa det finns, vilka de är och varför människor hamnar i denna situation. Här ges en utförlig beskrivning både av den historiska bakgrunden och den moderna utvecklingen med nya frivilligorganisationer, olika företag, affärsintressen och medier som engagerat sig i frågan. De problem forskningen ställs inför analyseras och frågorna om problemets dynamik och hemlöshetsgenererande processer ägnas stor uppmärksamhet.

Boken vänder sig till alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med hemlösa, samt till studerande i socialt arbete och andra samhällsvetenskaper som studerar grundläggande mekanismer för sociala problems uppkomst och utveckling.