Bläddra

Hennes snilles styrka: Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Hennes snilles styrka: Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Här presenteras en undersökning om grosshandlaränkor som tagit över sina mäns verksamheter i Stockholm och Åbo mellan åren 1750 och 1820. Den svenska lagstiftningen var fram till år 1864 olika för män och kvinnor, för borgare och bönder och beroende på om man var gift eller inte. Bland kvinnorna var det bara änkor som var myndiga. De näringar som krävde så kallat burskap var alltså bara öppna för kvinnor om de var änkor. Grosshandlarna var de förmögnaste handlarna och där var det ovanligt att änkan övertog näringen. Desto högre upp i den sociala hierarkin en yrkesgrupp befann sig, ju mindre vanligt var det att änkan övertog näringen. Men det fanns de som gjorde så. Bland dessa kvinnor fanns flera som lyckades mycket väl med sina affärer. Några var mer välbeställda när de själva gick bort än vad deras män hade varit.