Bläddra

Hennes tid

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Hennes tid

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
En berättelse om en mamma och en pappa som lämnar efterkrigstidens Tyskland för en ny tillvaro i Sverige.

Med sig har de barndomens och ungdomsårens alla minnen av kriget.

Blev det som de tänkt?

En dotter som efter moderns bortgång ärver hennes brevväxling med en väninna under 50 år – dessa brev löper som en ryggrad genom berättelsen och berör livets alla frågor om anpassning, relationer, närhet och avstånd – också i hennes eget liv.

En fantasi om att levandegöra människor som inte längre finns?

En önskan att gestalta det som vid någons bortgång för en tid öppnas som ett fönster: en förtätning och tidlöshet som så småningom stängs igen lika mjukt och ljudlöst som det en gång öppnades.