Bläddra

Hertha, eller en själs historia: teckningar ur det verkliga lifvet

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Hertha, eller en själs historia: teckningar ur det verkliga lifvet

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Fredrika Bremers Hertha, eller En själs historia utkom första gången 1856 och har som bärande tema ogift kvinnas rätt till myndighet. Hertha är en emancipatorisk idéroman, som väckte en hel del rabalder när den först utkom. Den hör till en av den svenska litteraturens klassiker som nu för första gången utkommer i en textkritisk utgåva, efter originalets text. Utgivarna Åsa Arping och Gunnel Furuland redogör i inledningen och den textkritiska kommentaren för romanens tillkomsthistoria, det bevarade tryckmanuskriptet, mottagandet av originaleditionen och den efterföljande forskningen.