Bläddra

Historien är inte slut : arbetardagarna 9 och 12 februari

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap

Historien är inte slut : arbetardagarna 9 och 12 februari

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Marc Bernards Arbetardagarna 9 och 12 februari, först publicerad i mars 1934, är den franska folkfrontslitteraturens urtext. Den dokumenterar det ögonblick under en demonstration i Paris då socialdemokrater, liberaler och kommunister spontant valde att åsidosätta sina motsättningar för att istället enas i kamp mot fascismen – en handling med världshistoriska konsekvenser. Idag, när ytterhögern på nytt flyttar fram sina positioner, har Bernards bok en nyvunnen aktualitet. Det är en bok som ställer frågor till nuet: är det fortfarande möjligt att tänka enheten i motstånd som politisk och estetisk princip? Går det fortfarande att göra anspråk på en progressiv och antifascistisk tradition, som sträcker sig tillbaka till folkfronternas historiska ögonblick? Vilka kontinuiteter kan vi i så fall åberopa? Vilka diskontinuiteter måste vi göra gällande? I denna rapport av den oberoende forskningsgruppen Agentur publiceras Bernards bok för första gången i svensk översättning, tillsammans med introducerande, kontextualiserande, kritiska och experimentella texter av Jörgen Gassilewski, Emma Kihl, Samuel Richter och Kim West.