Bläddra

Historien om Gud

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Historien om Gud

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Hur har människor under skilda tider uppfattat Gud? Hur har de tre monoteistiska religionernas format och ändrat sin föreställning om Gud? Hur har dessa trosinriktningar påverkat varandra? Hur har olika människor tolkat begreppet Gud?

Karen Armstrong ger här en utförlig och gedigen redogörelse för varje tids och varje generations bild av Gud. Hon går från Abraham fram till våra dagar och ställer även frågan: Har Gud någon framtid?

På ett briljant sätt väver författaren samman historia, filosofi samt religions- och kulturhistoria. Hon ger bakgrunden till mycket av vår nutida världsuppfattning och förståelse för den roll som religionen och Gudsuppfattningen spelat och spelar i de olika kulturerna.

Karen Armstrong fördd 1944, anses vara en av världens främsta religionshistoriker. Hon tillbrungade sju år som nunna i ett romerskt-katolskt kloster på 1960-talet, och därefter studerade hon i Oxford och är numera författare på heltid. Hon har skrivit femton böcker.