Bläddra

Historien om svensk psykologisk forskning

Kategorier: Forskning och informationshantering Psykologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Historien om svensk psykologisk forskning

Kategorier: Forskning och informationshantering Psykologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologi som akademisk disciplin ibland pedagogiken, ibland filosofin, och de första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. Först närmare mitten av 1900-talet etablerades psykologi som ett självständigt ämne och pionjärerna Gunnar Johansson (1911–1999) och Gösta Ekman (1920–1971) fick stor betydelse för svensk psykologisk forskning. I april 2018 anordnade Psykologihistoriska Sällskapet, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, ett symposium om psykologins framväxt och utveckling i Sverige. Som utgångspunkt står den forskning om perception och psykofysik som inleddes av Gunnar Johansson vid Uppsala universitet och Gösta Ekman vid Stockholms högskola. I denna skrift beskriver tidigare studenter och medarbetare hur deras forskning påverkats av eller relaterat till den forskning som bedrevs av Johansson och Ekman.