Bläddra

History unfolds : samtidskonst möter historia / contemporary art meets history

Kategorier: Konst
Köp här

History unfolds : samtidskonst möter historia / contemporary art meets history

Kategorier: Konst
Köp här
"History Unfolds samtidskonst möter historia" är en internationell konstutställning där Historiska museet har bjudit in konstnärer att inspireras av samlingarna och forskningen i sina verk. Projektet problematiserar bilden av historia, gör det osynliga synligt, och tar upp aktuella och brännande frågor om hur historia och kulturarv formas och används. I denna publikation finns presentationer av de deltagande konstnärerna samt artiklar av forskare som på olika sätt undersöker och synliggör strukturer och vecklar ut ny kunskap. "History Unfolds Contemporary Art Meets History" is an international art exhibition for which the Swedish History Museum has invited artists to engage with its research and cultural history collections through their work. The project problematises notions of history, making the invisible visible and addressing highly relevant issues regarding how history and cultural heritage are shaped and used. This publication comprises a presentation of the artworks in the exhibition, as well articles by scholars from different fields who probe and reveal hidden structures and unfold new insights. Skribenter / Writers: Claudia Lindén, Fredrik Svanberg, Hans Ruin, Jeff Werner, Helene Larsson Pousette, Jonas M. Nordin, Kerstin Cassel, Peter Aronsson, Pia Laskar. Förord av / Foreword by Sophie Nyman & Maria Jansén Konstnärer / Artists: Artur mijewski, Du ica Dra i , Elisabeth Bucht, Esther Shalev-Gerz, Hiwa K, James Webb, Jananne Al-Ani, Meriç Algün Ringborg, Minna L. Henriksson, Susan Meiselas Redaktör/Editor: Helene Larsson Pousette