Bläddra

Hitta en plats där du kan vara tråkig

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt

Hitta en plats där du kan vara tråkig

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Ett ord. En A4 sida. En månad. Det är utgångspunkt och ram för bokens texter. I mars 2016 bildades Trozelli Ordklubb. Drivna av en lust att skriva och en vilja att utforska språkets möjligheter har vi, Lars Bergwall, Mats Eriksson och Kennet Bertling, sedan dess träffats en gång i månaden. Vi turas om att välja ett ord som ska inspirera och den enda regeln är att texterna inte får vara längre än en A4 sida. Nu efter fem år har vi tillsammans skrivit 180 texter utifrån 60 ord. I den här samlingen har vi valt ut 22 ord och 66 berättelser. Att enbart publicera guldkorn var aldrig vår ambition och var heller inte möjligt. Läsaren får alltså ta del av tre försök att skriva utifrån ord som ibland valts av slumpen men vid andra tillfällen finstämt sållats fram ur svenska språkets ljus och mörker. Ibland har alla varit nöjda med texterna vi tagit med oss, ibland har någon upplevt sig hittat guld medan någon tvingats släpa med sig en text med betydligt mattare skimmer. Texterna i Hitta en plats där du kan vara tråkig visar prov på denna variation i lyster.