Bläddra

Hitta essäer : ett tematiskt register med kommentarer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här

Hitta essäer : ett tematiskt register med kommentarer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här
Essäer är texter som ställer frågor, får oss att tänka i nya banor och se tillvaron ur ett annat perspektiv. Att hitta essäer och korttexter i olika ämnen är inte lätt, men nu finns hjälp att få!

Johanna Pettersson, skol- och folkbibliotekarie i Mölnlycke, har valt ut och kommenterar essäer och andra tänkvärda texter hämtade ur ett sextiotal samlingar. Essäerna är inordnade under olika rubriker såsom Filosofi och psykologi, Historia, Religion, Språk, Konst och litteratur, Naturvetenskap, Miljö, Idrott och ytterligare ett antal teman. Texterna är skrivna av välkända författare som med humor och skarpsinnighet utforskar stora och allmängiltiga frågor, men även tecknar personligt färgade bilder från olika länder, tider, kulturer och tankevärldar.

En essä eller annan korttext är tacksamt att ha som utgångspunkt för samtal med ungdomar och just den aspekten har varit vägledande för urval och ämnesrubriker. Hitta essäer är en användbar bok för bibliotekarier, lärare, gymnasister, studenter och läsare som söker korta, men mångbottnade texter.