Bläddra

Hitta översatta noveller : ett tematiskt register med kommentarer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här

Hitta översatta noveller : ett tematiskt register med kommentarer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Litteraturvetenskap: referensverk
Köp här
Hitta översatta noveller är ett utomordentligt komplement till Olof Gardells tidigare utgivna svenska novellurval, Hitta noveller. Olof Gardell, som är gymnasiebibliotekarie vid Hulebäcksgymnasiet i Härryda, har i Hitta översatta noveller valt ut och kommenterar noveller ur ett femtiotal översatta samlingar som har getts ut under de senaste tio åren. Samtliga noveller är inordnade under olika rub­riker såsom Etik och moral, Kärlek och sexualitet, Samhällsfrågor, Våld och ytterligare ett antal teman. En geografisk förteckning ger vägledning till var novellerna utspelas och författarnas nationalitet. Att sätta en novell i händerna på unga läsare är ett bra sätt att locka till läsning. En novell är dessutom tacksam att ha som utgångs­punkt för samtal med ungdomar både om läsupplevelser och om frågor som berör dem. Alla som söker noveller som behandlar ett särskilt ämne eller motiv kan ha stor nytta av Olof Gardells böcker de är lika användbara för bibliotekarier och lärare som för andra läsare på jakt efter korta texter.