Bläddra

Hjälpa eller stjälpa? : en ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Hjälpa eller stjälpa? : en ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Arbetsförmedlarens dilemma

Diskuterar arbetsförmedlarnas dubbla roller: å ena sidan förmedla jobb och å andra sidan kontrollera och rapportera regelbrott.
Författaren pekar bl.a. på att de arbetslösas sökintensitet i hög grad påverkas av om det är Arbetsförmedlingen eller individen som har det huvudsakliga ansvaret för att påvisa dess omfattning. Eftersom de arbetslösa söker mer när de själva har detta ansvar bör det också överföras från Arbetsförmedlingen till individen.
Författaren menar också att arbetsförmedlarna bör frigöras från sin roll som inspektörer och kontrollanter för att i stället kunna ägna sig helt och hållet åt sin uppgift att hjälpa arbetslösa till nya jobb.