Bläddra

Hjälpande samtal – – positiv motivation

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Hjälpande samtal – – positiv motivation

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi som är professionella inom vård, omsorg, skola och socialt arbete möter dagligen människor i samtal som har stort behov av vår hjälp så att de kan hantera sitt problem eller genomföra sin förändring. Hjälpande Samtal utgår från grundforskning om samtal och visar hur du på ett enkelt och effektivt sätt kan samtala så att du ger hjälp där du skapar motivation för medverkan i åtgärder. Bokens stora styrka är att visa vad som är enkelt och effektivt med utgångspunkt i den kunskap vi har om samtal i dag. Det är två saker du ska inrikta dig på: Skapa en god relation. Den senaste forskningen visar att känslosmitta mellan människor är ett starkt fenomen. När du möter en klient som har ett problem så är klienten i ett negativt känslomässigt läge. Du behöver vända det så att klienten blir trygg med dig för först då är klienten inriktad på kontakt, samarbete och lösningar. Det gör du genom att samtala från ett positivt känslomässigt tillstånd där du visar en mängd icke-verbala signaler av lugn, trygghet och vänlighet. Håll en effektiv struktur med grund i forskning om systematisk problemlösning. Inrikta dig på tre steg: Nuläget – Vad är problemet? Önskeläget – Vad vill du för att hantera ditt problem så att det blir bättre? Handlingsläget – Vad kan du göra så att det blir bättre? När du möter känslomässigt motstånd så Förstår du och bekräftar, sedan Frågar du vidare så att klienten själv tänker, känner efter och medverkar. Boken har en genomgång med tydliga instruktioner till hur du kan samtala med metoden Hjälpande Samtal. Dessutom finns det ett stort antal exempel på dialoger så att du kan ta till dig metoden.